Obsługa ruchu turystycznego przez Punkt Informacji Turystycznej współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Leżajsk.

HISTORIA MIASTA

Leżajsk należy do najstarszych miast południowo – wschodniej Polski, które mogą poszczycić się ponad 600 – letnią historią istnienia. Początki miasta związane są z prasłowiańskim grodem obok którego, na terenie dzisiejszej wsi Stare Miasto, utworzono małą osadę.

Ważnym wydarzeniem w historii Leżajska stało się przeniesienie miasta. Po wyniszczającym najeździe tatarskim król Zygmunt I Stary aktem lokacyjnym wydanym w dniu 23 września 1524 r. we Lwowie, przeniósł Leżajsk znad otwartej równiny rzeki San na obecne, bardziej obronne miejsce.