Powróciły pustułki

Po zimowej nieobecności powróciły kilka dni temu do wieży pustułki.

Jak zwykle zajęły narożne lokum na najwyższej kondygnacji wieży.

Teraz trwa przeganianie kawek i gołębi aby te nie zakłócały im spokojnego gniazdowania.