Kulno

Wieś wzmiankowana w źródłach z początku XVI wieku o prawdopodobnie dłuższej historii, zamieszkała do II wojny światowej głównie przez prawosławnych Rusinów. We wsi na uwagę zasługuje cerkiew prawosławna pw. św Michała wymurowana z cegły w II poł. XIX w., orientowana, trójdzielna oraz cmentarz z przełomu XIX i XX w., z licznymi nagrobkami prawosławnymi i katolickimi.

Gmina Kuryłówka posiada liczne walory krajobrazowe i turystyczne w związku z przepięknym położeniem w Kuryłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. W środkowym biegu rzeki Złotej w Żannie zbudowano zaporę dzięki której powstał duży zbiornik wodny otoczony lasem. Wybudowanie domków letniskowych, założenie pół biwakowych i zakładów gastronomicznych spopularyzowało zalew i ożywiło ruch turystyczny. Na terenie gminy znajduje się także rezerwat przyrody „ Brzyska Wola”.

Ponadto na terenie gminy znajdują się:
– kaplica filialna pw. Serca Jezusa w Jastrzębcu,
– dawna leśniczówka Potockich w Jastrzębcu,
– kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa z początku XX w. w Kolonii Polskiej,
– liczne kapliczki i drewniane domy o konstrukcji zrębowej z XIX i XX w., w rożnych miejscowościach.