Gmina Kuryłówka

Gmina Kuryłówka położona jest na wschód od Leżajska po prawej stronie Sanu, liczy 141,2 km ² powierzchni i niemal w całości stanowi Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Kuryłówka – wieś gminna oddalona o 7 km od Leżajska, lokowana w II poł. XIV w. Jej historię wyznacza wielowiekowe sąsiedztwo zamieszkującej osadę Rusinów z ludnością polską. Szczególnie burzliwy i krwawy epizod jej historii rozegrał się pod koniec II wojny światowej.

Do zabytków zaliczyć należy:
– murowany jednonawowy kościół parafialny pw. św. Józefa z poł. XVIII w., przebudowany w XIX a następnie na początku XX w.,– dawna murowana, założona na planie krzyża greckiego cerkiew parafialna grekokatolicka pw. św. Mikołaja z XIX w., 
– obecnie kościół pw. św. Michała,
– pozostałości założenia pałacowego letniej rezydencji starostów leżajskich w postaci zachowanej oficyny – na początku XX w. przebudowana na plebanię,
– drewniane domy konstrukcji zrębowej z XIX w.,
– kapliczki z XIX w.