Gmina Grodzisko Dolne

Gmina Grodzisko Dolne jest usytuowana w północno – wschodniej części województwa podkarpackiego, powierzchnia gminy – 78,6 km ². Pierwsze wzmianki o Grodzisku pochodzą z końca XIV wieku. Jak wskazuje nazwa miejscowości, w Grodzisku istniał gród warowny. Gród był położony w pobliżu obecnego Urzędu Gminy otoczony naturalnymi jarami, o od zaplecza północnego – kilkoma wałami. Rozpoznany został przez krakowskiego archeologa T. Ziemięckiego. Grodzisko było dużą, stale rozwijającą się osadą. Pod koniec XVI wieku powstała Wólka Grodziska , na początku wieku XVIII pojawia się nazwa Miasteczko, które około 1740 roku uzyskało prawa miejskie,( prawa miejskie zostały odebrane po 1918 roku). Pod koniec XVIII wieku wyodrębniło się Grodzisko Górne. Podział ten w 1786 roku został uznany przez władze austriackie. Cały obszar został podzielony na cztery gromady: Grodzisko Dolne, Miasto (Miasteczko), Grodzisko Górne, Wólka Grodziska. W 1930 roku włączono Miasteczko do Grodziska Dolnego.

W Grodzisku na szczególna uwagę zasługuje zwyczaj związany z tzw. „Turkami”. Zwyczaj ten polega na zaciąganiu honorowych wart przy symbolicznym Grobie Chrystusa w okresie Świąt Wielkanocnych.

Zabytki:
– kościół parafialny pw. św. Barbary z XVII w. Wzmiankowany już w 1408 roku, orientowany jednonawowy, murowany z cegły, otynkowany. Wyposażenie wnętrza z przełomu XIX i XX wieku,
– kapliczki , figury i krzyże przydrożne,
– drewniane domy konstrukcji zrębowej pochodzące z przełomu XIX i XX w.
Miłośnicy przyrody powinni odwiedzić rezerwat przyrody „Zmysłówka”, w którym znajdują się pomnikowe drzewa. Na amatorów kąpieli i wędkowania czeka zbiornik wodny – tzw. „Czyste”.