Dawna cerkiew unicka

Obecnie jest to kościół pw. Jezusa Miłosiernego, który służy jako kościół szkolny dla dzieci i młodzieży.

Jest to XIX-wieczna cerkiew greckokatolicka, wielokrotnie przebudowywana.